Είμαστε Μέσα

Το ηλεκτρονικό μας φροντιστήριο συμμετέχει στο ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ το οποίο είναι μια ετήσια ολοκληρωμένη διαδικασία επιστημονικής υποστήριξης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών του Λυκείου. Στο ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ συμμετέχουν φροντιστήρια από όλη τη χώρα και τα θέματά του χρησιμοποιούνται από δεκάδες χιλιάδες καθηγητές στα μαθήματά τους και υποψηφίους στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τις πανελλαδικές.

Το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ περιλαμβάνει 5 δραστηριότητες συνολικά:

  • Το Gnosis Test+: Ηλεκτρονικά Διαγνωστικά Τεστ για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ και τη Β΄ Λυκείου.
  • Τρεις φάσεις Διαγωνισμάτων Προετοιμασίας, Εμπέδωσης & Επανάληψης, τον Οκτώβρη, το Γενάρη και τον Απρίλιο, για καθεμιά από τις οποίες δημιουργείται το Στατιστικό Προφίλ της Εκπαιδευτικής Πορείας του Μαθητή.
  • Το πρόγραμμα Οδηγός Μηχανογραφικού για την υποστήριξη των υποψηφίων για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου τους.
Είμαστε Μέσα
Είμαστε Μέσα
Είμαστε Μέσα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΘΗΤΗ:

Το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ παρέχει για κάθε φάση διαγωνισμάτων το Στατιστικό Προφίλ της Εκπαιδευτικής Πορείας του κάθε Μαθητή το οποίο προκύπτει από τη σύγκριση των επιδόσεων του μαθητή με βάση πανελλαδικά στατιστικά, με μορφή Report. Έτσι, το ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ έχει και χαρακτήρα Εξωτερικής Αξιολόγησης που συμπληρώνει τη δουλειά και την εσωτερική αξιολόγηση που γίνεται στο φροντιστήριο.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ